Møbelkraft

Møbelkraft er ein pådrivar for å løfte norsk møbelbransje. Gjennom designdriven innovasjon skapar vi verdiar.

  • Tenk nytt rundt eigne produkt og marknad. Gjennom eigne tilsette og kontaktnettet vårt innan utdanning, designmiljø og andre aktørar innan produktutvikling, styrker vi bedrifta di.

  • Møbelkraft er ein pådrivar for arbeid innan utvikling og innovasjon i møbelindustrien. Vi leiar og utfører utviklingsprosjekt aleine eller i samarbeid med andre aktørar innan aktuelle fagfelt.

  • Vil du spare tid i di produktutvikling? Møbelkraft har kjøpt inn ein FDM 3D-printar for opplæring og midre printeoppdrag. Møbelkraft organiserar også oppstartskurs i samarbeid med NTNU Ålesund ved interesse.

  • Design-Create-Live er staden for deg som ynskjer å jobbe fokusert med å utvikle gode, industrialiserbare produkt.

Møbelkraft er bindeleddet mellom designerar og næringa, der designaren får rom til å utvikle idéane sine, og næringa stimulerast til nyskapning og vekst.


Studier