Om oss

Eigarskap

Møbelkraft er eit aksjeselskap som er eigd av aktørar frå møbelindustrien og det offentlege. Største aksjonær er Fylkeskommunen i Møre og Romsdal, og saman med Sykkylven og Stordal Kommune samt representantar frå både leverandør og produsentsida av industrien, har Møbelkraft ei sterk forankring regionalt.

Møbelkraft skal bidra aktivt til å styrke grunnlaget for norsk møbelindustri i eit langsiktig perspektiv. Selskapet har ikke som formål å skaffe aksjonærane økonomisk utbytte, og overskuddet vil gå til å styrke selskapets verksemd.

Mål

Utvikle tenester og aktivitetar som gir inspirasjon og kompetanseutvikling innan norsk møbel- og leverandørindustri. 

Visjon

Vi skal vere Norge sitt leiande inspirasjons- og kompetansemiljø innan produktutvikling.

 

Samarbeidspartnarar

Sparebanken Møre

Sykkylven Stål AS

Møbeltre AS

Brunstad AS

Amatec AS

Sykkylven kommune

Sandella Fabrikken AS

Industriforskning AS

Handelskompaniet Salg & Service AS

Sykkylven Gjensidige Trygdelag

sapDesign as

Møbellaboratoriet AS

Næringsfondet i Sykkylven

Nevotex Norge AS

Scan Aprima AS

Handelsservice AS

Møre Trafo AS

Formfin Møbler AS

Ekornes ASA

Tibe PR

Vital Base AS

Møre og Romsdal fylke

VD Transport

Tibe.net AS

PC Support AS

B.S. Aure AS

Peterson Packaging AS

Nordea Bank Norge ASA

Oppl.kont. For møbel, tre og mek.ind.

Oddbjørn Ramstad

Sykkylven Høgre

Sykkylven Arbeidarparti

Sykkylven SV

Sykkylven Næringsutvikling AS

Stordal kommune, RDA-nemnda

Stordal kommune

Sykkylven Rotary