Møbelkraft

Om oss


Eigarskap

Møbelkraft er eit aksjeselskap som er eigd av aktørar frå møbelindustrien og det offentlege. Største aksjonær er Fylkeskommunen i Møre og Romsdal, og saman med Sykkylven og Stordal Kommune samt representantar frå både leverandør og produsentsida av industrien, har Møbelkraft ei sterk forankring regionalt.

Møbelkraft skal bidra aktivt til å styrke grunnlaget for norsk møbelindustri i eit langsiktig perspektiv. Selskapet har ikke som formål å skaffe aksjonærane økonomisk utbytte, og overskuddet vil gå til å styrke selskapets verksemd.

Mål

Utvikle tjenester og aktivitetar som gir inspirasjon og kompetanseutvikling innan norsk møbel- og leverandørindustri.

Visjon

Vi skal vere Norge sitt leiande inspirasjons- og kompetansemiljø innan produktutvikling.

Møbelkraft_Workshop_195A3373_FotoKristinStøylen

Samarbeidspartnarar

  • Sparebanken Møre
  • Sykkylven Stål AS
  • Møbeltre AS
  • Brunstad AS
  • Amatec AS
  • Sykkylven kommune
  • Sandella Fabrikken AS
  • Industriforskning AS
  • Handelskompaniet Salg & Service AS
  • Sykkylven Gjensidige Trygdelag
  • sapDesign as
  • Møbellaboratoriet AS
  • Næringsfondet i Sykkylven
  • Nevotex Norge AS
  • Scan Aprima AS
  • Handelsservice AS
  • Møre Trafo AS
  • Formfin Møbler AS
  • Ekornes ASA
  • Tibe PR
  • Vital Base AS
  • Møre og Romsdal fylke
  • VD Transport
  • Tibe.net AS
  • PC Support AS
  • B.S. Aure AS
  • Peterson Packaging AS
  • Nordea Bank Norge ASA
  • Oppl.kont. For møbel, tre og mek.ind.
  • Oddbjørn Ramstad
  • Sykkylven Høgre
  • Sykkylven Arbeidarparti
  • Sykkylven SV
  • Sykkylven Næringsutvikling AS
  • Stordal kommune, RDA-nemnda
  • Stordal kommune
  • Sykkylven Rotary