Møbelkraft

Seminar i Design Thinking


 

Første samling i kompetanseprogram for integrert produktutvikling gjekk av stabelen 1. desember i Sykkylven med innovasjonsmetodikken Design Thinkning som tema. Deltakarane blei stegvis leia gjennom prinsippa bak metodikken av Monika Hestad frå Brand Valley. Den engasjerte gjengen jobba i grupper frå ide til prototype.