Møbelkraft

Seminar og workshops

Vi hjelper deg vidare

Tenk nytt rundt eigne produkt og marknad. Gjennom eigne tilsette og kontaktnettet vårt innan utdanning, designmiljø og andre aktørar innan produktutvikling, styrker vi bedrifta di.

Skreddersydde workshop

Styrk utviklingsmusklane dine gjennom skreddarsydde workshops. Med aktuell kompetanse for ditt behov, er Møbelkraft ein strategisk sparringpartnar som tilfører inspirasjon og ekstra utviklingskapasitet når du treng det.

Seminar

Vi skaper møteplassar for fagleg påfyll og inspirasjon innan møbelindustrien. Fagsamlingane våre handlar om tema som produktutvikling, produksjonsteknologi, materialkunnskap, trendar og forbrukaråtferd. Vi brukar foredragshaldarar som er blant dei fremste aktørane innan sitt fagfelt. Slik vi kan gje bedrifta di auka innsikt, kunnskap og nye perspektiv.